Καλώς ήρθατε στο site του κοινού Ελληνογαλλικού ΠΜΣ

Συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ

Το κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο της Angers, Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines

 Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη:

εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών 

είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση κοινού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ Master 2).

Φυσιογνωμία και στόχοι του ΠΜΣ

Τα εκπαιδευτικά συστήματα γνωρίζουν σήμερα σημαντικές αλλαγές που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στις μεταναστευτικές κινήσεις και στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες των οποίων τα εκπαιδευτικά συστήματα δέχονται σημαντικό αριθμό μαθητών ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης (ενδο- ή εξω-ευρωπαϊκής). Ο σχολικός πληθυσμός αποκτά έτσι νέο πρόσωπο, που χαρακτηρίζεται από γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσμών, εστιάζοντας στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών.

Απευθύνεται σε διδάσκοντες και μελλοντικούς διδάσκοντες ξένων γλωσσών στην Ευρώπη. 

Τόπος διεξαγωγής:

  • Angers, Γαλλία (χειμερινό εξάμηνο)
  • Αθήνα (εαρινό εξάμηνο)

Δίδακτρα: χωρίς τέλη εγγραφής και φοίτησης

Διάρκεια σπουδών: ένα έτος

Υποψήφιοι φοιτητές: πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γλωσσομάθεια επιπέδου C2 στη Γαλλική.

Τρόπος επιλογής υποψηφίων: βάσει φακέλου υποψηφιότητας και προφορικής παρουσίασης.

Αριθμός υποψηφίων: έως 10 ανά ακαδημαϊκό έτος για κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα.

Εrasmus+: Δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+.

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master 2), στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι