Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.12.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών»

Ανακοινώνεται στους κ.κ. υποψηφίους ότι το Συντονιστικό Όργανο του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών», στη συνεδρίαση της 27-5-2014, ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών, ως ακολούθως:

ΚΑΣΝΙΓΙΑ ΙΝΑ

ΧΑΜΨΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Καλούνται οι ανωτέρω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους από 01-09-2014 έως 05-09-2014, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-14.00).

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής Ταυτότητας. Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Απο την Γραμματεία του Τμήματος