Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματειακή υποστήριξη

  κ. Χριστίνα Πραγιάννη 

Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστημιούπολη-Ζωγράφου ΤΚ 15784

Γραφείο 410 Τηλ.:210727793 Φαξ:2107248979

email: chprag@frl.uoa.gr