Ελληνική αρχική σελίδα » Γραμματειακή υποστήριξη

  κ. Χριστίνα Πραγιάννη 

Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πανεπιστημιούπολη-Ζωγράφου ΤΚ 15784
Γραφείο 410 Τηλ.:210727793 Φαξ:2107248979
email: chprag@frl.uoa.gr