Ελληνική αρχική σελίδα » Φοιτητές Εrasmus+

Φοιτητές Erasmus+

Oι φοιτητές του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις υποτροφίες του Προγράμματος κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει τα δύο προβλεπόμενα εξάμηνα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.