Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Εκπονηθείσες Διπλωματικές Εργασίες

2013-14

 • La dimension interculturelle dans les programmes d’études du primaire et du secondaire en Finlande et en Grèce, Ναυσικά-Παναγιώτα Αλεξία
 • Les représentations et les pratiques des enseignants du grec moderne dans les écoles diversifiées d’Athènes, Κατερίνα Γιαννούλη 
 • Une étude contrastive des expressions contenant des parties et des organes du corps humain en langue française, espagnole et grecque. Applications didactiques, Μιχαλία Παπαϊωάννου
 • Les relations franco-syriotes depuis le 17e siècle et l’enseignement de la langue française à l’école Saint-Vincent-de-Paul à Syros à partir du début du 19e s,. Ιωάννα Ρούσσου
 • Developper la compétence interculturelle des apprenants de FLE par le biais des symboles culturels et historiques contenus dans la publicité imprimée, Μαρία Συρούκη
 • La contribution de la musique et de la prosodie à la bonne perception et production orale des voyelles nasales du français par des apprenants adultes de FLE, Sylvain Fardeau
 • Culture savante, culture partagée : quelle culture est privilégiée dans la classe de FLE ?, Αλεξία Φιλίππου
 • La notion d’étranger dans les manuels pour l’enseignement du français langue étrangère publiés par des maisons d’éditions grecques, Ελένη Φλεβαράκη 

2012-13

 • Les textes littéraires dans les manuels de perspective actionnelle pour l’enseignement et l’apprentissage du FLE, Εμμανουέλα Άστρα
 • La place du vocabulaire dans les manuels de FLE utilisés dans les collèges grecs , Βασιλική Κωφού
 • L’image de la culture française dans les manuels d’enseignement et l’apprentissage du FLE en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie, Ειρήνη Κυριαζή
 • Le théâtre de l’opprimé comme pratique pédagogique en classe de FLE, Αναστασία Σιακαβάρα
 • Le rôle des TBI dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE, Στεφανία Συμεωνίδη
 • L’enseignement de la langue et de la culture par la chanson, Αλεξάνδρα Συμεωνίδη 
 • Les représentations des parents sur l’apprentissage précoce d’une langue étrangère dans le cadre social grec,Αλεξάνδρα Τσομπάνογλου

2011-12

 • État actuel et perspectives des réseaux sociaux dans l’enseignement/apprentissage du FLE au secondaire hellénique, Αναστάσιος Μονοκρούσσος
 • L’évolution de l’enseignement de la prononciation et de la prosodie dans La France en direct et dans Rond-Point : Étude critique, Ιωάννα-Μαρία Παναγιωτάκη
 • La motivation en classe de FLE et les pratiques de classe, Ηλίας-Βασίλειος Παπαϊωάννου
 • Les expressions figées en classe de langue : étude comparative français-grec moderne,Παναγιώτα Ρουμελιώτη
 • La médiation en classe de langues : une première tentative de définir la compétence de médiation des enseignants, Σοφία Τσιώλη
 • Enseignement vers la divergence linguistique et culturelle des populations scolaires, Ελένη Βασιλοπούλου