Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Διδακτορικές Διατριβές

2013

Διδακτορική Διατριβή υπό εκπόνηση (συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Angers) Translanguaging : une stratégie de médiation linguistique et culturelle, Ελένη Βασιλόπουλου

Επιβλέποντες καθηγητές:κ.Μ.-Χ. Αναστασιάδη, κ. Μ. Βερναδάκης και η κ. Nadja Maillard

 

Διδακτορική Διατριβή υπό εκπόνηση (Université d'Angers):Stéréotypes: réécritures et images. Le rôle médiateur des mass media anglais et français dans la construction des stéréotypes sur le peuple grec pendant la crise économique (2010-2012)

Επιβλέπoντες καθηγητές:κ. Μ.Βερναδάκης & κ.J.-M.Yvard

 

Διδακτορική Διατριβή υπό εκπόνηση (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών):La médiation des langues et cultures tierces par le biais des lectures alternatives du conte en classe de langues au primaire 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια:κ. Μ.-Χ. Αναστασιάδη